TARJOAMME ASIANTUNTEVIA LAKIPALVELUJA KILPAILUKYKYISIN HINNOIN

Toimistomme laskutusperuste on asian laadusta riippuen 186,00 - 248,00 (sis. alv 24%) euroa / tunti. Asian hoitamiselle voidaan myös neuvotella kiinteä hinta. Hinnaston lisäksi noudatamme Suomen Asianajajaliiton vahvistamia palkkioperusteita.

Jos asia käsitellään oikeudessa, selvitämme, onko asiakkaalla mahdollisuus kokonaan tai osittain maksuttomaan oikeudenkäyntiin, tai onko hänellä vakuutus, johon kuuluu oikeusturvaetu. Yleensä kotivakuutukseen sisältyy oikeusturvaetu, joka kattaa ainakin osan oikeudenkäyntikuluista.

Asiakirjojen (mm. testamentti, perukirja ja avioehto) laatimisesta annamme erillisen tarjouksen.

Erikseen veloitettavat kulukorvaukset (sis. alv 24%)

Valokopiot 0,45€/sivu, Telefaxlähetys 1,00€/sivu, Autokilometri 0,51€/km

Muut kulut

Toimeksiantoon liittyvät viranomaiskulut ja maksut veloitetaan erikseen

Ennakkomaksu

Joissakin tapauksissa veloitamme kohtuullisen ennakkomaksun toimeksiannon aloituksen yhteydessä. Saatamme veloittaa ennakkomaksun myös toimeksiannon kestäessä.

Hinnoittelun erityisperusteet

Normaalipalkkiota korkeampaa veloitusta käytetään seuraavissa tilanteissa:

- tehtävä joudutaan suorittamaan säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä, poikkeuksellisissa olosuhteissa tai erityisen kiireellisenä

- tehtävä on tavanomaista vaikeampi tai sen hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta, kokemusta tai ammattitaitoa

- avustajalla on tavallista suurempi vastuu taloudellisista tai muista erityisistä syistä

- lauantaina, sunnuntaina tai pyhäpäivinä päämiehen pyynnöstä tai toimeksiannon niin välttämättä vaatiessa tehdyistä avustajantehtävistä palkkio peritään 50 prosentilla korotettuna