OIKEUDELLISIA LINKKEJÄ

Lainsäädäntö

Valtion säädöstietopankki - Finlex® - Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut sekä koko lainsäädäntö alkaen aina vuodesta 1734 uusimpaan eduskunnassa hyväksyttyyn säädökseen.
Valtiopäiväasiakirjat ja asioiden esittely

Tuomioistuimet

KKO - Tietoa korkeimmasta oikeudesta, sen organisaatiosta ja tehtävistä, viimeisimmät ennakkoratkaisut ym.
KHO - Tietoa korkeimmasta hallinto-oikeudesta, sen organisaatiosta ja tehtävistä sekä eri aloihin selkeästi jaoteltuna viimeisimmät ratkaisut.

Valtion hallintoelimiä ja virastoja

Eduskunta - Laaja Suomen eduskunnan tietopaketti: ajantasainen tieto eduskunnan päiväjärjestyksestä, edustajat, muu henkilökunta ym.
Valtioneuvosto - Tietoa valtioneuvostosta
Oikeusministeriö - Tietoa oikeusministeriön hallinnonalasta
PRH - Sähköinen lomakepalvelu ym.
Verohallinto - Tietoa verotuksesta, lomakkeita ladattavaksi, veroprosenttilaskuri ym.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto - Kuluttajan etuja valvova sekä neuvoja antava elin. Tietoja mm. kilpailunrajoituksista, yrityskauppavalvonnasta, kilpailuviraston ratkaisuista ym.

Järjestöjä

Suomen Asianajajaliitto - Tietoa Suomen Asianajajaliitosta ja asianajajista sekä asianajajien ammatillisesta valvonnasta.
Veronmaksajien keskusliitto - Verosuunnitteluvinkkejä, uutisia ym. hyödyllistä verotukseen liittyvää tietoa.

Euroopan Unioni

EU-lainsäädäntö - Euroopan Unionin voimassa oleva lainsäädäntö, Viralliset lehdet, sopimuskokoelmat, Euron muuntokurssit ym. Suomenkielinen.
EY-tuomioistuin - Tietoa suomen kielellä EY-tuomioistuimesta, sen organisaatiosta, tuomioistuimen käsittelemistä ja julkaisemista ratkaisuista