ASIANAJOTOIMISTO ARI ORVAS OY - PALVELUKSESSANNE

Asianajotoimisto Ari Orvas Oy on palvellut asiakkaitaan oikeudellisissa asioissa vuodesta 2002.

Olemme keskittyneet yksityishenkilöiden ja pk-yritysten juridisten toimeksiantojen hoitamiseen. Hintamme ovat kilpailukykyiset, koska pidämme organisaatiomme keveänä ja kiinteät kulumme pieninä - kuitenkaan tinkimättä palvelumme laadusta. Palvelemme asiakkaitamme monipuolisesti rikos- ja siviiliasioissa. Siviiliasioissa painopistealueitamme ovat perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, sopimusoikeus sekä asunto-osakeyhtiöasiat ja vuokrasopimusriidat. Lähtökohtana toimeksiantojen hoitamisessa on pyrkimys ratkaisuun neuvotteluin ja sovittelemalla syntyneitä erimielisyyksiä. Viime kädessä ratkaisua haetaan yleisissä tuomioistuimissa tai välimiesoikeuksissa.

Haemme asiakkaillemme parhaan ratkaisun kuhunkin yksittäiseen tapaukseen. Etsimme ratkaisuja, jotka ovat asiakkaillemme sekä hyödyllisiä että käyttökelpoisia. Oikeudellisessa neuvonnassa lähtökohtana on, että antamamme neuvot ovat juridisesti päteviä, ja lisäksi myös ymmärrettäviä ja selkeitä. Palvelumme perustuu luottamuksellisuuteen, perusteellisuuteen ja yksilöllisyyteen. Asiantuntijana vastaamme tekemistämme juridisista toimenpiteistä ja antamastamme oikeudellisesta neuvonnasta.

Toimistomme hoitaa myös asioita, joihin myönnetään yleistä oikeusapua. Avustamme tarvittaessa oikeusavun hakemisessa ja selvitämme asiakkaiden mahdollisuuden saada kulunsa korvatuksi oikeusturvavakuutuksesta.

Nämä sivut ovat ainoastaan tiedotusluonteisia. Sivuilla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia tai muitakaan neuvoja. Emme vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden sivujen sisältämien tietojen nojalla. Vastuun muodostava toimeksianto edellyttää sopimusta Teidän ja toimistomme välillä. Esimerkiksi sähköpostin lähettäminen meille ei muodosta tällaista toimeksiantosopimusta.

Mikäli lähetätte näiden sivujen kautta tai muuten meille oikeudellista ongelmaanne koskevan tiedustelun sähköpostitse, vastaaminen sähköpostitse kysymykseenne ei ilman erityistä mainintaa synnytä toimeksiantosuhdetta, eivätkä vastauksessa annetut ohjeet ole oikeudellista neuvontaa, vaan ainoastaan yleisluonteista selvitystä kuvailemastanne ongelmasta.